ῥάβδω

ῥάβδω
ῥάβδος
rod
fem nom/voc/acc dual
ῥάβδος
rod
fem gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ῥάβδῳ — ῥάβδος rod fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥάβδωι — ῥάβδῳ , ῥάβδος rod fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • RHAPSODI — Graece Ρ῾αψῳδοὶ, dicebantur olim, qui epica carmina Homeri vel Hesiodi, ἐπὶ ῥάβδῳ pronuntiabant, Lauream enim hi virgam tenentes ea solebant decantare: non tamen proprerea sic dicti, quasi Ρ῾αβδῳδοὶ. Nam antequam mos ille τοῦ ῥαψῳδεῖν aliena… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Rhabdomyolysis — Classification and external resources Urine from a person with rhabdomyolysis showing the characteristic brown discoloration as a result of myoglobinuria …   Wikipedia

  • ESIODUS — Poeta nat. in Ascra Boeotiae vico, unde et Aseroeus dictus. Hic misus a patre, qui cumis pulsus Asctam concesserat, ad ovium custodiam, dormiens somniavit, se repente poetam factum. Sctibit Paus. eius carmen adhuc suo tempore in plumbeis tabulis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • περιμήκης — ίμηκες, και δωρ. τ. περιμάκης, Α 1. πολύ μακρύς (α. «περιμήκεα κοντόν», Ομ. Οδ. β. «περιμήκεϊ ῥάβδῳ», Ομ. Οδ.) 2. πολύ ψηλός («περίμηκες ὄρος», Ομ. Οδ.) 3. πολύ μεγάλος, υπέρογκος («οἴκημα περίμηκες», Ηρόδ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + μήκης (<… …   Dictionary of Greek

  • ράβδος — η / ῥάβδος, ΝΜΑ·1. επίμηκες, κυλινδρικό και λεπτό τεμάχιο ξύλου ή ξύλινο στέλεχος το οποίο κρατείται από το χέρι είτε για στήριξη τού σώματος κατά το βάδισμα είτε ως πρόχειρο όπλο άμυνας ή επίθεσης, βακτηρία, μπαστούνι, μαγκούρα («ταχὺ πηδῶ τῆς… …   Dictionary of Greek

  • ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ — († ок. 306), вмч. (пам. 26 окт.), один из наиболее чтимых святых в правосл. мире, покровитель г. Фессалоника (слав. Солунь). Греки именуют Д. С. Мироточцем (ὁ μυροβλύτης / μυροβλήτης), т. к. его мощи источали миро, а в визант. текстах… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”